Rodzaje odzieży roboczej

Rodzaje odzieży roboczej

Odzież robocza to taka, która ma zabezpieczać pracownika przed różnego rodzaju czynnikami niezagrażającymi jego zdrowiu. Służy, między innymi, do zastępowania jego prywatnych ubrań, aby przypadkowo nie uległy one zabrudzeniu lub zniszczeniu. Odzież roboczą często...
X