Odzież robocza to taka, która ma zabezpieczać pracownika przed różnego rodzaju czynnikami niezagrażającymi jego zdrowiu. Służy, między innymi, do zastępowania jego prywatnych ubrań, aby przypadkowo nie uległy one zabrudzeniu lub zniszczeniu. Odzież roboczą często błędnie nazywa się ochronną, choć różnice między jednym a drugim rodzajem są znaczące. Przedstawiamy rodzaje odzieży roboczej.

X