Gdy kupujesz kask, koniecznie zwróć uwagę czy na kasku wybite jest oznaczenie zgodności z normą. Zgodność z normą jest gwarancją, że kask został wykonany z odpowiednich materiałów, a jego zdolność amortyzacji zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Kask ochronny powinien spełniać przynajmniej jedną z niżej podanych norm. Jakie mamy w Polsce normy dotyczące hełmów ochronnych?

PN-EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne
Hełmy spełniające tę normę powinny być wykorzystywane, gdy zagrożeniem są spadające przedmioty, które mogą uderzając w część ciemieniową głowy spowodować np. poważne uszkodzenia czaszki, mózgu lub kręgów szyi.

PN-EN 812 Przemysłowe hełmy lekkie
Hełmy lekkie mogą być stosowane, gdy głowa narażona jest na uderzenia o niewielkiej sile – uderzenia o twarde, nieruchome przedmioty, które mogą wywołać skaleczenia lub urazy powierzchowne.

PN- EN 14052 Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
Hełmy spełniające tę normę zabezpieczają pracownika w przypadku uderzenia przez spadające przedmioty o dużej energii i ostrych krawędziach oraz uderzenia pozaciemieniową częścią głowy o niebezpieczne obiekty na stanowisku pracy, które mogą skutkować urazami mózgu, pęknięciem czaszki lub urazami karku.

PN-EN 12492 Sprzęt alpinistyczny – Kaski dla alpinistów – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Najlepiej, gdyby hełmy przeznaczone do pracy na wysokościach spełniały zarówno normę PN-EN 397, jak i PN-EN 12492.

EN 50365 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

X