Statystyki dotyczące przyczyn wypadków przy pracy wskazują, że najczęściej do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi na skutek nieprawidłowych i nieprzemyślanych zachowań pracowników. Ludzie zachowują się w zagrażający bezpieczeństwu sposób z wielu powodów. Najczęściej niebezpieczne zachowania w miejscu pracy wynikają z braku wiedzy na temat prawidłowego, to znaczy bezpiecznego sposobu wykonywania pracy i obsługi maszyn, złej oceny poziomu ryzyka dla określonego zachowania, złej organizacji pracy, wiedzy o konsekwencji niebezpiecznych zachowań oraz ze względu na braku świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą eliminowania zagrożeń są szkolenia BHP i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą i obsługą maszyn. Należy też zapobiegać rutynie.

Kolejnym elementem zabezpieczenia są odpowiednie stroje robocze oraz środki ochrony osobistej. Zaliczane są do nich wszystkie urządzenia, stroje oraz wyposażenie, które przeznaczone są do noszenia lub trzymania przez użytkownika w charakterze ochrony przed zagrożeniami. W grupie tej znajdziemy m.in. rękawice ochronne, specjalne buty, kaski, maski, aparaty tlenowe czy okulary ochronne.

Oczywiście, oprócz szkoleń i środków ochrony osobistej coraz częściej istotny i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mają różnego rodzaju automatyczne systemy zabezpieczeń, których zadaniem jest nie dopuścić do wystąpienia zagrażającej życiu i zdrowiu pracownika sytuacji. Przykładem mogą tu być kurtyny świetlne, które po wejściu pracownika w obszar roboczy maszyny czy robota, natychmiast wyłączają urządzenie, nie dopuszczając do wystąpienia groźnej dla życia czy zdrowia sytuacji.

X