Stosowanie specjalistycznego ubrania roboczego, rękawic oraz masek ochronnych to istotny element higieny pracy w przedsiębiorstwach wielu branż. BHP to obecnie dziedzina, w której zauważalnie zwiększa się udział nowoczesnych technologii. Na rynku uwidacznia się trend, zgodnie z którym producenci sprzętu dbają nie tylko o szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, ale i wygodę użytkowania oraz środowisko naturalne.

O odpowiednią odzież i akcesoria ochronne w miejscu pracy coraz częściej dbają nie tylko pracodawcy i specjaliści ds. BHP, ale również sami zatrudnieni. Dla ponad 90 proc. pracodawców bezpieczeństwo załogi jest priorytetem – tak wynika z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017”. Wszystko to sprawia, że środki ochrony indywidualnej mają coraz wyższą jakość i są produkowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zaawansowanych technicznie materiałów a także systemów elektronicznych, które na etapie projektowania i produkcji środków umożliwiają uzyskanie nowoczesnych i konkurencyjnych rozwiązań.

Według dr Katarzyny Majchrzyckiej, kierownika Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Instytutu Badawczego, dynamiczny rozwój technologii prowadzący do wytwarzania nowych tworzyw, kompozytów materiałowych czy włókien, stwarza realne możliwości modelowania nowych rodzajów odzieży ochronnej przy uwzględnieniu tak istotnych dla użytkownika aspektów ergonomicznych.

– Kierunki rozwoju odzieży ochronnej, zmierzają przede wszystkim do wytwarzania odzieży oferującej użytkownikowi poczucie komfortu i optymalną funkcjonalność – twierdzi Katarzyna Majchrzycka.

Źródło: https://polskiprzemysl.com.pl/raporty/nowe-technologie-w-sektorze-bhp/

X