Zagrożenia występujące w przemyśle klasyfikuje się ze względu na stopień ich uciążliwości, a także ze względu na ich charakter. Oczywiście praca w warunkach uciążliwych nie stwarza bezpośredniego zagrożenia doznania urazu, ale może utrudniać wykonywanie obowiązków i powodować zmęczenie pracownika. Z kolei czynniki szkodliwe mogą wywoływać choroby zawodowe lub osłabiać reakcje na niebezpieczne bodźce. Z naszego punktu widzenia, najgroźniejsze są jednak warunki niebezpieczne, które zwykle występują w sposób nagły i mogą spowodować poważne urazy czy zatrucia, a nawet doprowadzić do śmierci pracownika. Z punktu widzenia automatyzacji produkcji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, najistotniejsze są właśnie te, niespodziewanie pojawiające się warunki niebezpieczne, przed powstaniem których należy bezwzględnie zabezpieczyć pracownika.

X