Zagrożenia w przemyśle

Zagrożenia w przemyśle

Zagrożenia występujące w przemyśle klasyfikuje się ze względu na stopień ich uciążliwości, a także ze względu na ich charakter. Oczywiście praca w warunkach uciążliwych nie stwarza bezpośredniego zagrożenia doznania urazu, ale może...
X