Szkolenia BHP

1)  Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego w zakładzie i opracowujemy stosowną w tym zakresie dokumentację według metodologii ustalonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie (program komputerowy STER).

2)  Organizujemy i przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP oraz prawa pracy (kadry, sprawy personalne: warunki przyjęcia do pracy, umowy, zwolnienia – wg. obowiązujących przepisów) dla wszystkich grup pracowników, w tym dla pracodawców, osób kierujących pracownikami (kadry kierowniczej), pracowników inżynieryjno–technicznych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno–biurowych i robotniczych oraz instruktorów BHP.

3)  Organizujemy również szkolenia specjalistyczne, a także prowadzimy poradnictwo indywidualne w zakresie ekonomiki podmiotów gospodarczych, postępu naukowo–technicznego oraz innowacji w tym zakresie.

4)  Na życzenie pracodawcy kursy i szkolenia realizowane są w siedzibie pracodawcy lub miejscu przez niego wskazanym – w terminie i czasie z nim uzgodnionym.

5)  Przygotowujemy na życzenie zleceniodawcy, materiały instruktażowo–poglądowe w ramach wyżej wyszczególnionego zakresu działania.

6)  Odpłatność jednostkowa lub grupowa, sposób oraz termin i formę zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu ustalane są każdorazowo indywidualnie ze zleceniodawcą.

projekt i wykonanie: Agencja interaktywna Bagelo.pl