FILIP MLECZKO DO CZYSZCZENIA 700G

Skutecznie usuwa brud i tłuszcz, nie rysując powierzchni. Zastosowanie uniwersalne: do czyszczenia zlewozmywaków, kuchenek, garnków, lodówek, wanien, umywalek, muszli klozetowych.

Opis

Skład:

anionowy środek powierzchniowo czynny <5%, niejonowy środek powierzchniowo czynny <5%, kompozycja zapachowa, konserwanty.

Środki ostrożności:

  • działa drażniąco na oczy;
  • działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki;
  • może powodować wystąpienie reakcji alergicznej;
  • chronić przed dziećmi;
  • w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;
  • w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę;
  • dokładnie umyć ręce po użyciu;
  • unikać uwolnienia do środowiska;
  • zawartość/ pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

„Produkt należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności.