Szelki bezpieczeństwa P-50 (nr AB 150 01) Protekt

  • Szelki bezpieczeństwa P-50 wyposażono w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz w pas do pracy „w podparciu” posiadający boczne punkty zaczepowe.
  • Posiadają regulację pasa piersiowego oraz pasów udowych i barkowych.
  • Dodatkowo posiadają tylny pas poprawiający ergonomię pracy.
  • Masa – 1460 g.
  • Szelki spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w dyrektywie 89/686/EEC.
  • Oznaczenie CE (kategoria III).
  • Zgodność z normami: PN-EN 361, PN-EN 358.